Welkom bij De Vlas Consulting

 

Onafhankelijk bureau voor opleidingen, trainingen, advies en onderzoek Mens, Arbeid en Organisatie.

 

Gespecialiseerd in:
welzijn, gezondheid en veiligheid in het werk
dialogische gespreksvoering
herstelrecht en moderator herstelgericht werken
nieuwe autoriteit en geweldloos communiceren
psychologische en sociale veiligheid
professionele integriteit
vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris
arbopreventiecoördinator

 

–  leidinggevenden en professionals
–  moderator- , vertrouwens- en klachtenfuncties
–  arbo- en medezeggenschapsfuncties

 

Koos de Vlas

 

Vormgeving website: www.christon-design.nl

 

Welkom bij Caspers Consultancy

 

Praktijk voor begeleid zelfonderzoek ZKM

 

Zelfonderzoek en coaching bij
levensvragen, persoonlijke groei en
professionele ontwikkeling

 

–  leidinggevenden en professionals
–  particulieren

 

Johanna Caspers