Welkom bij De Vlas Consulting

Onafhankelijk bureau voor ontwikkeling van
gezondheid, sociale veiligheid, professionele
integriteit, samenwerking/verbinding,
communicatie, nieuwe autoriteit
door organisatie- en beleidsadvies, opleiding,
training, onderzoek en begeleiding

 
voor organisaties, leidinggevenden en
(zelfstandige) professionals
voor speciale functies zoals
hrm-en arboadviseurs, vertrouwenspersonen,
ombudsfunctionarissen, ondernemingsraden e.a.

 

Koos de Vlas

 

Vormgeving website: www.christon-design.nl

 

Welkom bij Caspers Consultancy
Praktijk voor begeleid zelfonderzoek ZKM
coaching bij levensvragen, persoonlijke groei
en professionele ontwikkeling

 

voor professionals en leidinggevenden
voor particulieren en studerenden
voor zinprofessionals zoals pastoraal werkenden

 

Johanna Caspers